มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนรายวิชาพารา เรื่อง Advanced physiology in rubber production โดย Dr. Regis Lacote
ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนรายวิชาพารา เรื่อง Rubber Farm Structures and Income Generation Strategies โดย Dr. Bénédicte CHAMBON, CIRAD
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณา
คัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เสนอประวัติและผลงานพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


หน้าที่ :