มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศการจองหอพักนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดวันพิมพ์รายชื่อนิสิตเข้าสอบ (เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง)
ประกาศสอนชดเชย เนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562
รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 มูลนิธิทิศโก้ เพื่อการกุศล (TISCO FOUNDATION)
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ (SMART FARMER) ประจาปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันเวลา และขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การจำหน่ายโครงเคร่าฝ้าเพดานและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ของเก่า)
ศูนย์ภาษา เชิญชวนนิสิต บุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
ขอให้ส่งนิสิต/ นักศึกษาเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ“คนดีศรีเกษตร”
Agri-Relationship of Asian Universities Network
ข้าวสังข์หยด สร้างมูลค่าด้วยระบบอินทรีย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ทันสมัยสู่แบรนด์ MANORA (มโนราห์) ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว


หน้าที่ :