มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[รับสมัครนิสิตใหม่] รายละเอียดการเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
[นิสิตใหม่] กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
[รับสมัครนิสิตใหม่] เปิดรับนิสิต TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2564
[รับสมัครนิสิตใหม่] เปิดรับนิสิต TCAS รอบ 2 ปีการศึกษา 2564
[รับสมัครนิสิตใหม่] เปิดรับนิสิต TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2564
[ทั่วไป] โครงการบริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา
[ทั่วไป] โครงการบริการวิชาการสำหรับเกษตรกร
[ทั่วไป] นิสิตได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2562
[ทั่วไป ] โครงการบริการวิชาการ One Health TSU
[ทั่วไป] คณาจารย์ รางวัลผลงานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562
[ทั่วไป] นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
[นิสิตใหม่] ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
[นิสิต] ประกาศ เรื่องกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
[นิสิต] ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน
[ทั่วไป] รางวัลการประกวดโครงงานสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
[ทั่วไป] รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการ YOUNG SMART TCD
ทุนการศึกษา
การรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม " English For Fun "


หน้าที่ :