มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
ข้อมูลประเมิน ITA
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
Y
 
ข้อมูลประเมิน ITA กลับหน้าหลัก
    ปีงบประมาณ 2565  
ไม่พบข้อมูล
-->