บุคลากรสายสนับสนุน


  • งานสนับสนุนและบริหารสำนักงาน


                 

 

นางพรทิพย์ บุญจุน

หัวหน้าสำนักงาน

โทรศัพท์ภายใน : 3107

อีเมล : peemook_peemeaw@hotmail.com


                 

 

นางพัชรี ชุมทอง

โทรศัพท์ภายใน : 3106

อีเมล : spatcharee@tsu.ac.th.

 


                 

 

นางสาวอุไรวรรณ เหตุทอง

โทรศัพท์ภายใน : 3105

อีเมล : edd.hettong@gmail.com


                 

 

นางสาวปนิดา สุวรรณภักดี

โทรศัพท์ภายใน : 3104

อีเมล : panida.s@tsu.ac.th


               

 

นางสาวกวินธิดา เนียมแกล้ว

โทรศัพท์ภายใน : 3101

อีเมล : kawinthida.n@tsu.ac.th


                ​​​​​​​

 

นางสาวปนัดดา อินทร์ดำ

โทรศัพท์ภายใน : 3102

อีเมล : panadda.i@tsu.ac.th


               ​​​​​​​​​​​​​​

 

นางสาววราภรณ์ คงใหม่

โทรศัพท์ภายใน : 3103

อีเมล :waraporn.k@tsu.ac.th


  • งานสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการ และการบริหารจัดการฟาร์ม


               ​​​​​​​​​​​​​​

 

นางสาวจตุพร ไกรภาวร

โทรศัพท์ภายใน : 3201

อีเมล :kraitavorn@gmail.com


               ​​​​​​​​​​​​​​

 

นายภานุมาศ พฤฒิคณี

โทรศัพท์ภายใน : 3201

อีเมล :pruethikanee@gmail.com


               ​​​​​​​​​​​​​​

 

นายยุทธนา เอียดน้อย

โทรศัพท์ภายใน : 3201

อีเมล :pandakung37@gmail.com


               ​​​​​​​​​​​​​​

 

นายอมรศักดิ์ จริยานุกุล

โทรศัพท์ภายใน : 3202

อีเมล :


               ​​​​​​​​​​​​​​

 

นาง สลิตษาจริยานุกุล

โทรศัพท์ภายใน : 3202

อีเมล :


                ​​​​​​​​​​​​​​

 

นายวิฑูร  ศุภสิริพงศ์

โทรศัพท์ภายใน : 3202

อีเมล :


               ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

นางรัชนก อ่อนแสง

โทรศัพท์ภายใน : 3202

อีเมล :


              ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

นายสานนท์  คงจุ้ย

โทรศัพท์ภายใน : 3202

อีเมล :