ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 ต.ค.64 ถึงวันที่ 5 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตารางกิจกรรมและการประชุม ประจำเดือนกันยายน 2564
 
     
 


วันที่   เวลา เรื่อง       เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบ

28  กันยายน  2564                        13.00 น.                         ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนฯ          เอกสารการประชุม                                                               นางพรทิพย์  บุญจุน