ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิตใหม่] กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564