ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตารางกิจกรรมและการประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2564
 
     
 


วันที่   เวลา เรื่อง       เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบ

17  มีนาคม  2564                        13.00 น.                         ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนฯ          เอกสารการประชุม                                                               นางพรทิพย์  บุญจุน