ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[รับสมัครนิสิตใหม่] เปิดรับนิสิต TCAS รอบ 2 ปีการศึกษา 2564
 
     

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ตามระบบ TCAS รอบที่ 2  (QUOTA)


รายละเอียดหลักฐานการสมัคร


ข้อมูลใบสมัคร รายละเอียด และการอัพโหลดเอกสาร  (สำหรับนักเรียน)