ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ส.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป ] โครงการบริการวิชาการ One Health TSU
 
     โครงการบริการวิชาการ One Health TSU


ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 - 3 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนผู้มีสัตว์เลี้ยง มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีน

ผู้ที่สนใจ

นำสัตว์เลี้ยง สุนัข เเเละเเมว มารับวัคซีนพิษสุนัขบ้า สามารถกรอกข้อมูล เพื่อนัดหมายรับบริการได้ที่ : https://forms.gle/rByo74KzVC2VjNi29

** หมายเหตุ สุนัขเเละเเมว อายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป