ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] รางวัลการประกวดโครงงานสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2562