ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
 
     
 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS ในรอบที่ 2 
 
 
****  (เริ่มรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์  - 16  มีนาคม 2563)  ****

 >>>>  ดาวน์โหลดใบสมัคร   <<<<
คุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร
รายละเอียดหลักฐานที่ใช้ในการสมัครการสมัคร 
ช่องทางการสมัคร


1)        สมัครด้วยตนเอง     ณ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

2)        สมัครทางไปรษณีย์  ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกใบสมัคร และส่งหลักฐานการสมัครถึง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม พัทลุง 93210 

3)        สมัครทางออนไลน์ :   โดยกรอกข้อมูลการสมัครและแนบหลักฐาน ที่  : https://forms.gle/U5oLVHGdxcMTYBZTA  หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     

              คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609605 / 093-5747083