ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการ YOUNG SMART TCD
 
     
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ใน 3 หลักสูตร รวมทั้งหมด 60 ที่นั่ง


 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ในโครงการ 
YOUNG SMART TCD 2020 ประจำปีการศึกษา 2563(เริ่มรับสมัครบัดนี้ -  31 ธันวาคม 2562)


รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร 

>> ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด <<

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร