ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.62 ถึงวันที่ 1 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทุนการศึกษา
 
     

เปิดรับสมัครแล้วจ้า

โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 14

เชิญชวนนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สมัครเข้ารับทุนในโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 14

>> http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : สำนักงานคณะ ฯ