ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 
     
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 " Agri-Relationship of ASEAN Universities Network (AUN) Program "
ระหว่างวันที่ 6-19 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

รายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
1.สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 
   - น.ส. จิตติมา  นิลทะรัตน์

2.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ลำดับที่ 1
 -  น.ส.วิชุดา ยีบิลัง 
สำรอง 
- นางสาว ฮาซนะห์  บอเถาะ

3.สาขาเกษตรศาสตร์ 
- น.ส. เรวดี ณ พัทลุง
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 คนด้วยค่ะ :)