ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ก.ค.62 ถึงวันที่ 23 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2562
 
     

"รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2562"

ประกาศรับสมัครนิสิตทุกชั้นปี ที่มีความต้องการทุนการศึกษาเพื่อการศึกษา
ในโครงการราชพฤกษ์รักครู ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ไหว้ครู)

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง MF3200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
(รับจำนวนไม่จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบอีกครั้ง)

  

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ติดต่อ : นางสาวภิญฐิดา เดชบุญช่วย (พี่โบว์) 
เบอร์โทรภายใน 3102