โครงการ Smart Driving to be Smart Farmer รุ่นที่ 5 

   11 มี.ค. 67  /   95

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ร่วมกับบริษัทคูโบต้าพัทลุงจักรกล จำกัด

จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะให้กับนิสิต 

" Smart Driving to be Smart Farmer " รุ่นที่ 5 

สำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาเครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตร

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567

 ณ ห้อง TCD209 และ สนามจำลองการฝึก คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับนิสิตปริญญาตรีได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ทักษะการขับรถไถแบบมืออาชีพ และเรียนรู้การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน