ขอเชิญชวนนิสิต ร่วมเสนอประวัติและผลงาน เพื่อพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

   2 พ.ค. 66  /   52

ขอเชิญชวนนิสิต ร่วมเสนอประวัติและผลงาน 
เพื่อพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565เริ่มสมัครเข้าร่วม ตั้งแต่วันนี้-30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 
ลิงค์การสมัคร: https://forms.gle/RrwqgeHuNPSd7LvM6คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้
-เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีความประพฤติดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทักษิณ
-ไม่เคยเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย /บกพร่องในศีลธรรมอันดี
-ไม่เคยถูกลงโทษ กระทำผิดทางวินัยนิสิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนิสิต พ.ศ.2558
-ไม่เคยกระทำผิดทางอาญาจนได้รับโทษจำคุก


 

  • แบบฟอร์มประวัติและผลงาน ไฟล์ Word  https://shorturl.asia/cyG8W
  • แบบฟอร์มประวัติและผลงาน ไฟล์PDF https://citly.me/3hDyc
    หลักเกณฑ์การพิจารณา

         1. ด้านการประดิษฐ์ นวัตกรรม วิจัย และผลงานสร้างสรรค์ https://citly.me/vBKNz
         2. ด้านกิจกรรม https://citly.me/48eXO
         3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  https://citly.me/EDpRK
         4. ด้านวิชาการ https://citly.me/vsKgNสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 08-0700-9667