โครงการเพาะกล้าราชพฤกษ์ TCD seeds 2020
วันที่ประกาศข่าว : 9 ก.ย. 63 / อ่าน  / 


" โครงการเพาะกล้าราชพฤกษ์ TCD Seeds 2020 " 

วันที่ 29 สิงหาคม 2563


โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธี

- กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "ทักษะด้านไอที และฝึกปฏิบัติโปรแกรม word, excel และ power point" โดยคุณกฤษฎา คงหนู และคุณอัตพล เทพสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ณ ห้อง IT304 และห้อง IT307 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

- กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเป็นผู้นำ” โดยคุณลดารชา เปรมกฤติยากร ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอไอเอ จำกัด
ณ ห้องTCD209 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง