[ทั่วไป] โครงการบริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา
วันที่ประกาศข่าว : 8 ก.ย. 63 / อ่าน  / 


 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง