หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.61 ถึงวันที่ 4 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมเจรจาความร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ
 
     
วันที่ 4 กันยายน 2561 คณาจารย์สาขาพืชศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็น SMART FARMER กับ 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท YG PARK SDN BHD, บริษัท AGOTECH PRO (M) SDN BHD และบริษัท AGROTO BUSINESSES (M) SDN BHD  ณ.  Cameron Highland ประเทศมาเลเชีย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับส่งออกรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้