มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการราชพฤกษ์รักครู ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4-H Club ในระดับอุดมศึกษา
โครงการเพาะกล้าราชพฤกษ์ TCD seeds 2020
โครงการสัตวศาสตร์อาสา ลดปัญหาโรคระบาดสัตว์ในชุมชน
กิจกรรมนิสิตพบที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2563
โครงการบริการวิชาการ One Health TSU
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
first stage of smiles TCD63 first meeting รักแรกพบ ของนิสิตคณะเทคโน ฯ
ปัจฉิมนิเทศ ราชพฤกษ์ช่อที่15
กิจกรรมการประกวดแพะ​ในงานเกษตรแฟร์ จังหวัดกระบี่​
ศึกษาดูงาน นิสิตชั้นปีที่ 1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และต้อนรับเปิดเทอม
นิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานเกษตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปี 2562
ลงพื้นที่ สาขาเกษตรศาสตร์
โครงการ Agri-Relationship between Universitie Malaysia Sabah (UMS) and Thaksin University (TSU) November 1 - 14 , 2018
โครงการมอบเสื้อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที่ 35


หน้าที่ :