มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
Y
 
ปีงบประมาณ 2564 กลับหน้าหลัก