มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
 
ปีงบประมาณ 2564 กลับหน้าหลัก