มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
แผนกลยุทธ์
แผนปฎิบัติการ
แผนงบประมาณ
 
แผนงบประมาณ กลับหน้าหลัก


แผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 
แผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
  •    แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
  •     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน)