มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
แผนกลยุทธ์
แผนปฎิบัติการ
แผนงบประมาณ
 
แผนงบประมาณ กลับหน้าหลัก