มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
แผนกลยุทธ์
แผนปฎิบัติการ
แผนงบประมาณ
 
แผนปฎิบัติการ กลับหน้าหลัก

 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12เดือน)