มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
หน่วยนวัตกรรมเกษตรเพื่อชุมชน
ความเป็นมาของหน่วย
บริการด้านการเกษตร
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
การขอรับบริการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลให้บริการด้านการเกษตร
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การขอรับบริการคำปรึกษาทางด้านการเกษตร
 
การขอรับบริการคำปรึกษาทางด้านการเกษตร กลับหน้าหลัก  • แจ้งข้อมูลขอรับบริการได้ ที่
  • หรือแสกน QR- CODE ด้านล่างนี้