มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
เกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและระบบกำกับดูแลองค์กร
ทำเนียบคณบดี
คณะผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
 
ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กลับหน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

  


ที่ตั้งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 

 
ประวัติความเป็นมา