มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
หอเกียรติยศ
ผลงานบุคลากร
ผลงานนิสิต
ภาพกิจกรรม
ความภาคภูมิใจ
 
ภาพกิจกรรม กลับหน้าหลัก

 
             พ.ศ.2563
            
  • กิจกรรม รักแรกพบ นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  : first stage of smiles TCD 63 first meeting  ในรูปแบบออนไลน์