มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
หอเกียรติยศ
ผลงานบุคลากร
ผลงานนิสิต
ภาพกิจกรรม
ความภาคภูมิใจ
 
ผลงานบุคลากร กลับหน้าหลัก

 
             พ.ศ.2563
            
  •   คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้รับ รางวัลผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ
      ประจำปีการศึกษา 2562