ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[รับสมัครนิสิตใหม่] รายละเอียดการเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
 
     

การรับสมัครนิสิตใหม่ 
 - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน -
ประจำปีการศึกษา 2565

 
 จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร 
1. วท.บ.เกษตรศาสตร์
2. วท.บ.สัตวศาสตร์ 
3. วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน  


    
             - รายละเอียดการแจ้งความประสงค์สมัครเรียน -


                  
              

***********************************************
สอบถามข้อสงสัยหรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม :
093-5747083