ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 19 ก.พ.64 ถึงวันที่ 19 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตารางกิจกรรมและการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2564
 
     วันที่   เวลา เรื่อง       เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบ


21 เมษายน 2564                        12.00 น.                         ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนฯ          เอกสารการประชุม   -   ตอบรับการเข้าร่วมประชุม                                     นางพรทิพย์  บุญจุน