6 อย่างที่นิสิตใหม่ต้องรู้!!! เพื่อให้นิสิตใหม่เตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดเทอมปีการศึกษา 2566

   3 เม.ย. 66   /  25

TSU#Dek66 เตรียมพร้อมมมมมม 
6 อย่างที่นิสิตใหม่ต้องรู้!!! เพื่อให้นิสิตใหม่เตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดเทอมปีการศึกษา 2566 (เปิดภาคเรียน 26 มิถุนายน 2566)